Organy Spółki

Organami Spółki są:

Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

 

Kompetencje, tryb pracy i inne zagadnienia dotyczące organów Spółki określają:

1)     Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1037 z późn. zm.),

2)     Umowa Spółki,

3)     Regulaminy i uchwały organów Spółki,

4)     Inne przepisy prawa.

 

ZARZĄD – prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes Zarządu – Włodzimierz Wilkanowicz

Członek Zarządu – Marek Nitkowski

 

RADA NADZORCZA – sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W jej skład wchodzą:

  • Marian Duszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Izabela Witkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Dorota Dziopak – Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Ratajczak – Członek Rady Nadzorczej
  • Jerzy Kriger – Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Woźniak – Członek Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników stanowi Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 100% wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

 Autor publikacji: Joanna Besterda
Data utworzenia: 20.01.2014 o 11:42
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2016 o 09:26
Autor modyfikacji: Joanna Besterda

Ilość odsłon: 2 812

Lista zmian:pokaż rejestr