Modernizacja linii kolejowej E-20 – wstępne informacje RSS feed

Modernizacja linii kolejowej E-20 - wstępne informacje

Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla zminimalizowania negatywnych skutków projektu przygotowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn.: „Modernizacja linii kolejowej
E-20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty – odcinek Sochaczew – Swarzędz”.

 

Opracowany przez Zarządcę infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.) projekt modernizacji linii kolejowej E-20 zostanie podzielony na kilka etapów. Prace obejmą przebudowę:

 • 365 km toru
 • 271 rozjazdów
 • 134 obiektów inżynierskich
 • 18 peronów
 • 653 km sieci trakcyjnej
 • urządzeń sterowania ruchem

W związku z powyższym PKP PLK S.A. poinformowała o konieczności całkowitego wyłączenia z ruchu pociągów niektórych odcinków linii.

 • Podstolice – Konin w terminie czerwiec 2017 r. lipiec 2018 r.
 • Kutno – Konin w terminie lipiec 2018 r. – sierpień 2018 r.
 • Zamków – Konin w terminie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Ponadto na wybranych odcinkach linii kolejowej E-20 prowadzony będzie ruch pociągów wyłącznie po jednym torze.

Samorząd województwa od chwili pozyskania informacji o decyzjach PKP PLK S.A. podjął działania dla przygotowania koncepcji zminimalizowania niedogodności komunikacyjnych dla mieszkańców korzystających z pociągów Spółki Koleje Wielkopolskie. Odbyło się kilkanaście spotkań konsultacyjnych, na których na wniosek Organizatora Przewozów (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) i Przewoźnika (Koleje Wielkopolskie) dokonano częściowych zmian założeń projektu dla zminimalizowania niedogodności w podróżowaniu. W konsultacjach brali udział również przedstawiciele zainteresowanych samorządów lokalnych.

Dokonano inwentaryzacji i wizji lokalnej poszczególnych przystanków i stacji kolejowych, a także omawiano i uzgadniano zasady realizacji przewozów.

Uwzględniając fakt sporej dolegliwości społecznej proponowanego przez PKP PLK S.A. projektu modernizacji – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przygotowaniu
i wdrożeniu
autobusowej komunikacji zastępczej.

Utrudnienia w podróżowaniu na odcinku Września – Konin dotyczą grupy 7284 osób, które średniodobowo przemieszczają się pociągami Kolei Wielkopolskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Koleje Wielkopolskie opracowały „Studium przebiegu trasy autobusowej komunikacji zastępczej”. Przewiduje ono m.in. wskazanie lokalizacji tymczasowych postojów autobusów komunikacji zastępczej z podziałem na:

 • Stacje i przystanki kolejowe.
 • Przystanki autobusowe w ciągu drogi krajowej 92.
 • Place manewrowe w miejscowościach.
 • Rezygnację z obsługi przystanku kolejowego Konin Zachód.

Przygotowano kilka koncepcji połączeń autobusowych:

 • Autobus za pociąg na odcinku wyłączonym z ruchu pociągów zatrzymujący się na wszystkich stacjach i przystankach przy wykorzystaniu drogi krajowej 92 i dróg gminnych. Prognozowany czas przejazdu na krytycznym odcinku (Konin – Września), to 116 min co w konsekwencji wydłuży czas przejazdu na odcinku Poznań – Konin z obecnych 88 min do około 180 min. W ramach tego czasu uwzględniono 15 minut na zmianę środka transportu w punktach przesiadkowych.
 • Uruchomienie bezpośrednich wahadłowych połączeń autobusowych na odcinku Konin – Poznań przy korzystaniu z autostrady A2 – zakładany czas podróży około 100 min, rozważane jest także podobne połączenie na odcinku Słupca – Poznań (czas przejazdu około 80 min).

Koleje Wielkopolskie przygotowały:

 • projekt rozkładu jazdy pociągów na jednotorowym odcinku Swarzędz – Września, gdzie
  z dotychczasowych 23 par pociągów uruchamianych dobowo pozostanie 17 par,
 • Studium przebiegu trasy Autobusowej Komunikacji Zastępczej, które przewiduje około 90 kursów autobusów za pociąg.
 • koncepcję koordynacji ruchu pociągów z połączeniami autobusowymi oraz zapewnienia możliwości nabywania biletów na stacjach, przystankach kolejowych oraz w autobusach.

Założenia projektowe organizacji autobusowej komunikacji zastępczej przewidują akceptację biletów kolejowych dla podróżnych korzystających z autobusów.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jako Organizator przewozów i właściciel Spółki Koleje Wielkopolskie, uwzględniając projekt modernizacji linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty – odcinek Sochaczew – Swarzędz nie przewiduje zmniejszenia zatrudnienia w Spółce Koleje Wielkopolskie.

Pomimo niedogodności, jakie napotkają mieszkańcy Wielkopolski podróżując na tym odcinku pociągami Spółki Koleje Wielkopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego zapewni dostępność komunikacji zbiorowej dla społeczności lokalnej przez cały okres robót na newralgicznym odcinku linii kolejowej.

Sprawdź aktualności dotyczące modernizacji trasy >>Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.