Modernizacja linii kolejowej E-20 – najważniejsze informacje RSS feed

Modernizacja linii kolejowej E-20 - najważniejsze informacje

Staramy się minimalizować uciążliwości prowadzonej na odcinku Września – Konin modernizacji. Obecnie czas przejazdu Zastępczej Komunikacji Autobusowej na odcinku Września – Konin to 67 minut. Zmiana ta wpłynęła też na skrócenie czasu przejazdu z Konina do Poznania do 125 minut.

 

Rozkład jazdy pociągów spółki Koleje Wielkopolskie
na linii Poznań – Kutno – Poznań

Poznań – Konin – Kutno/Kutno – Konin – Poznań (plik PDF) ważny od dnia 10 grudnia 2017

 

Usługa autobusowego przewozu osób na trasie Konin – Poznań – Konin (przejazd bezpośredni autostradą) oraz Konin – Września – Konin w ramach zastępczej komunikacji autobusowej realizowana jest w dni robocze i wolne od pracy. Autobusy zastępcze posiadają oznaczenia na tablicach elektronicznych oraz dodatkowe boczne tablice relacyjne ze wskazaniem kierunku jazdy.

• Autobusy odjeżdżające z Poznania mają postój w zatoce przy Dworcu Letnim (ul. Dworcowa 1).
• Autobusy odjeżdżające z Konina mają postój na placu przy stacji kolejowej Konin.
• Autobusy odjeżdżające z Wrześni mają postój na placu przy stacji kolejowej Września:

 

Przed skorzystaniem z Zastępczej Komunikacji Autobusowej zapoznaj się z Regulaminemem przewozu Zastępczą Komunikacją Autobusową na trasie Konin – Września – Poznań oraz Konin – Poznań – Konin

 

Najważniejsze informacje dotyczące przewozu podróżnych na w/w odcinkach linii zawarte w powyższym Regulaminie to:

1. Pracownik obsługi w autobusie komunikacji zastępczej dokonujący sprzedaży biletu przyjmuje należności wyłącznie w formie gotówkowej (PLN).

2. Bilety na przejazd/przewóz należy nabywać od i do stacji kolejowej (na dotychczasowych zasadach).

3. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości przewozu rowerów.

4. Na odcinku Poznań – Kutno obowiązują zmienione rozkłady jazdy pociągów (Rozkłady jazdy dostępne są w zakładce Modernizacja linii kolejowej E-20 – rozkład jazdy).

5. Pasażerowie zobowiązani są wejść do pojazdu przednimi drzwiami oznaczonymi napisem „WEJŚCIE”, wysiadać natomiast mogą wszystkimi drzwiami w pojeździe za wyjątkiem pierwszych znajdujących się od strony kierowcy autobusu. Nie dotyczy osób niepełnosprawnych, wsiadających do pojazdu z wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim oraz innych uzasadnionych przypadków.

6. W przypadku posiadania dużego bagażu ręcznego, Podróżny powinien zgłosić się do kierowcy na przystanku początkowym z takim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas na dokonanie niezbędnych czynności, np. wniesienie i zabezpieczenie bagażu w schowku pojazdu, aby umożliwić planowe (zgodne z rozkładem jazdy) uruchomienie pojazdu.

7. Podróżny może nabyć bilet na przejazd/przewóz przed rozpoczęciem przejazdu w jednym z dostępnych kanałów sprzedaży biletów: w kasach biletowych Przewoźnika oraz w wybranych kasach innych przewoźników, w Stacjonarnych Automatach Biletowych, przez Internet za pośrednictwem systemu IKW, przez telefon komórkowy za pośrednictwem systemu SkyCash.

 

Szczegółowy opis wszystkich przystanków zastępczej komunikacji autobusowej zamieszczamy poniżej:

 

Opracowany przez Zarządcę infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.) projekt modernizacji linii kolejowej E-20 zostanie podzielony na kilka etapów.

prace obejmują przebudowę:

 • 365 km toru
 • 271 rozjazdów
 • 134 obiektów inżynierskich
 • 18 peronów
 • 653 km sieci trakcyjnej
 • urządzeń sterowania ruchem

W związku z powyższym PKP PLK S.A. poinformowała o konieczności całkowitego wyłączenia z ruchu pociągów niektórych odcinków linii.

 • Podstolice – Konin w terminie czerwiec 2017 r. lipiec 2018 r.
 • Kutno – Konin w terminie lipiec 2018 r. – sierpień 2018 r.
 • Zamków – Konin w terminie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Ponadto na wybranych odcinkach linii kolejowej E-20 prowadzony będzie ruch pociągów wyłącznie po jednym torze.

Utrudnienia w podróżowaniu na odcinku Września – Konin dotyczą grupy 7284 osób, które średniodobowo przemieszczają się pociągami Kolei Wielkopolskich.

 

Koleje Wielkopolskie przygotowały:

 • projekt rozkładu jazdy pociągów na jednotorowym odcinku Swarzędz – Września, gdzie z dotychczasowych 23 par pociągów uruchamianych dobowo pozostanie 17 par,
 • Studium przebiegu trasy Zastępczej Komunikacji Autobusowej, które przewiduje około 90 kursów autobusów za pociąg.
 • koncepcję koordynacji ruchu pociągów z połączeniami autobusowymi oraz zapewnienia możliwości nabywania biletów na stacjach, przystankach kolejowych oraz w autobusach.

 

 

 

Sprawdź aktualności dotyczące modernizacji trasy >>Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.