Przejazdy ulgowe dla posiadajączy Karty Dużej Rodziny RSS feed

Przejazdy ulgowe dla posiadajączy Karty Dużej Rodziny

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2015 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zmianie uległy uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego.

Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny uprawnieni są do ulgi:

  • 37%, przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych, w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy;
  • 49%, przy przejazdach na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych, w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy;

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych z ulgą 37% oraz odcinkowych miesięcznych imiennych z ulgą 49% – jest Karta Dużej Rodziny okazywana wraz
z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Szczegółowe zapisy w Taryfie Przewozowej Kolei Wielkopolskich

Wzór Karty Dużej Rodziny

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.